Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2020

mystolensoul
4750 3016 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
mystolensoul
4771 5fde 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
mystolensoul
4825 d6fd 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
mystolensoul
4907 d3b9 500
Reposted frombazgrolka bazgrolka
mystolensoul
Większość naszych kobiecych uzależnień powstaje gdy czujemy, że nie jesteśmy kochane, albo, że nikt o nas nie zabiega. W jakimś miejscu, w środku, może głęboko wewnątrz, być może w sposób ukryty lub pogrzebany w sercu, każda kobieta pragnie być postrzegana, pożądana i zdobywana.
— John Eldredge
Reposted frommaybeyou maybeyou
mystolensoul
3842 6d97 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaAnneBonny AnneBonny
mystolensoul
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
mystolensoul
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— mikołaj bajorek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaybeyou maybeyou
mystolensoul
mystolensoul
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami
Reposted frommaybeyou maybeyou
mystolensoul
6625 3f8e
Reposted fromFearIsALie FearIsALie viatysiace-mysli tysiace-mysli
mystolensoul
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— Autor nieznany
Reposted fromFearIsALie FearIsALie viatysiace-mysli tysiace-mysli
mystolensoul
3472 507e

May 22 2020

mystolensoul
3144 b8cf 500
Reposted fromevanescence evanescence viasmutnazupa smutnazupa
mystolensoul
1607 b7fd 500
Reposted fromevanescence evanescence viasmutnazupa smutnazupa
8304 a90a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamaybeyou maybeyou
mystolensoul
Reposted fromshakeme shakeme viaAnneBonny AnneBonny
7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamaybeyou maybeyou
1282 0e13

mfjr:

Decembering, 2012

Petros Koublis

Reposted fromgoetze goetze viamaybeyou maybeyou
mystolensoul
2245 ec95 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaostatni ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...