Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

mystolensoul
Czujesz wzrok na sobie odpowiadasz uśmiechem. Kręci cie to, a nazywasz grzechem.
Reposted fromorchis orchis
mystolensoul
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
mystolensoul
4037 0e76
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
mystolensoul
4122 07f7
Reposted fromnonecares nonecares
mystolensoul
"You were like home to me
I don't recognize this street"
— Ellie Goulding
Reposted bypkz451 pkz451

August 12 2017

mystolensoul
Za popełniony błąd trzeba zapłacić. Rachunek życiowy zawsze musi się zgodzić. Jeżeli ktoś nie chce płacić dobrowolnie, los wystawi mu fakturę sam. Bywa, że w mniej sprzyjających okolicznościach i na dużo większa kwotę .
— Krystyna Mirek
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
mystolensoul
7916 0be3 500
mystolensoul
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianoresistance noresistance
mystolensoul

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
4890 ac91 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacaraseen caraseen
mystolensoul
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viacaraseen caraseen
mystolensoul
Ci, którzy nie wyciągają wniosków z przeszłości, są skazani na jej powtarzanie.
— Stephen King "Mroczna wieża"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacaraseen caraseen
mystolensoul
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata
mystolensoul
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
mystolensoul
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
mystolensoul
7895 1065
Reposted fromcaraseen caraseen viaInsomniaNervosa InsomniaNervosa
9608 5da6 500

tofuvi:

the sky-wanderer.

mystolensoul
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viakrolfasolek krolfasolek
mystolensoul
Jak pytasz co tam u mnie, to nie chcę odpowiedzieć
Bo wiem, że Ci spierdolę cały dzień.
— ANKH - Quebonafide
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
mystolensoul
9469 cc28
Dla Ciebie mogę zrobić wszystko,  co zechcesz powiedz tylko...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl